Tel:699185901
Click eix Taja Lleida Comerç - Eix Comercial de Lleida