Gimcana “El pessebre Amagat”

🌟 Participa en la gimcana “El Pessebre Amagat”

A partir del 16 de desembre fins al 5 de gener

Ajuda’ns a trobar les figuretes del pessebre! Tots els joves de 8 a 28 anys poden participar i buscar les figures amagades als aparadors i establiments associats de l’Eix Comercial.

Participa i podràs guanyar una Nintendo Switch OLED!

 

BASES DE LA GIMCANA DEL PESSEBRE AMAGAT

1.- Objecte de les bases

L’Eix Comercial de Lleida convoca la “Gimcana del Pessebre Amagat”.

 

2.- Objectiu

L’objectiu de la “Gimcana del Pessebre Amagat”, és dinamitzar i promoure el comerç local, per reforçar-lo i animar-lo durant les festes nadalenques.

 

3.- Procediment

La Gimcana consistirà en localitzar les 25 figures del pessebre amagat en els aparadors dels comerços associats a l’Eix Comercial de Lleida (veure llistat).

Les figures amagades estaran ubicades en aparadors que donen a la via pública i portaran una etiqueta amb el número de la figura. Un cop localitzades les figures s’haurà d’omplir la butlleta electrònica que es podrà trobar a la web www.eixcomerciallleida.com indicant el número de cada figura i en quin comerç està amagada.

 

4.- Participants

La Gimcana del Pessebre Amagat, està oberta a tothom de entre 8 a 28 anys.

 

5.- Durada del concurs

La Gimcana del Pessebre Amagat és realitzarà des del 16 de desembre fins al 5 de gener, data límit en que es podrà enviar la resposta en la butlleta.

 

6.- Participació

Per participar a la Gimcana del pessebre amagat no es necessari fer inscripció prèvia. L’enviament de la butlleta de respostes d’on es troben les 25 figures del pessebre amagat pressuposa la participació al concurs.

La butlleta que es trobarà a la web www.eixcomerciallleida.com amb les respostes es podrà enviar des del dia 16 de desembre fins al dia 5 de gener.

Només 1 butlleta per participant.

 

7.- Premis

Entre totes les butlletes de respostes que hagin indicat correctament l’aparador del comerç on es troben les 25 figures es realitzarà un sorteig en directe per les xarxes socials per escollir el guanyador d’una Nintendo Switch OLED.

 

8.- Lliurament de premis

El guanyador de la Nintendo es farà públic a partir del dia 10 de gener a través de les xarxes socials de l’Eix Comercial de Lleida

 

9.- La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat. Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt per la junta directiva de la Federació d’Associacions de Comerciants de l’Eix Comercial de Lleida.

 

10.- Us informem que durant l’activitat de la “Gimcana del Pessebre Amagat” es captaran imatges fotogràfiques i audiovisuals amb la finalitat de publicar l’activitat a la web i xarxes socials de l’organització i en premsa. Així, de conformitat amb allò establert a la L.O. 1/1982 de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, així com la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el/la participant autoritza a l’entitat a incloure-hi aquests materials als mitjans i suports de comunicació (pàgines web, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, cartells, etc.) que consideri oportú, per tal de difondre l’esdeveniment. La Federació d’Associacions de Comerciants de l’Eix Comercial de Lleida no podrà fer servir aquestes imatges per a finalitats diferents. Aquests tractaments de dades queden legitimats en referencia a la butlleta d’inscripció al concurs que vostè acceptar. Us informem que les vostres dades seran conservades fins a revocació del consentiment.

 

11.- En el cas que el participant sigui menor d’edat serà imprescindible disposar del consentiment i/o autorització expressa del pare, mare i/o tutor legal del menor. On s’haurà d’especificar a la butlleta d’inscripció.

Open chat